הפקה לגלביות של קרן שביט במשק האורגני של בן צבי בכפר יהושע